شانس در بازار

در بازار بورس گاهی می شود که شانس با ما یار می شود و بازار در مسیر پیش بینی ما پیش می رود، ما هم با حجم زیادی از سرمایه ورود کرده ایم و در نتیجه کلی سود عایدمان می شود. به نظر شما این اتفاق خوب است؟ 

/ 0 نظر / 5 بازدید