صبور باشید!

بعد از گرفتن پوزیشن مهمترین کار صبر برای به نتیجه رسیدن است. یا به سود یا به حد ضرر. در هر صورت معامله را نبندید. فایده این کار حفظ آرامش شماست. 
مهم این است که با هدف تصمیم بگیرید و در زمان معامله دقت بیشتری به خرج دهید چون می خواهید پای آن بایستید و مانند محصول و دستآورد خود از آن دفاع کنید. 

/ 0 نظر / 6 بازدید