هدف سود : take profit-2

همان طور که در پست قبلی گفتم، حدی از سود است که ما در معامله انتظار داریم. در استراتژی من، این حد مشخص است و به همان هم بسنده می کنم و برای محاسبه اون  روشی مشخص دارم.

بازاری پر سود پیش رو داریم ولی خطرناک. یک گنج پربها ولی مارهای بزرگ و خطرناک و خوش خط و خال خوابیدند که تا وقتی سراغ گنج نرفتی کاری هم باهات ندارند ولی وقتی حرکت کردی میان سراغت. در پستهای بعدی این مارها رو بیشتر معرفی می کنم.

/ 0 نظر / 11 بازدید