حد ضرر

یکی از چیزهایی که در بازار بورس مهم است تعیین حد ضرر است. خط مشخصی که ما رضایت می دهیم اگر پیش بینی ما خوب نبود و معامله در مسیر مطلوب ما پیش نرفت در آن حد متوقف شود. 
درست است که ما ضرر کرده ایم ولی با مدیریت این زیان، فرصتی برای معاملات موفق بعدی و آموختن تجربه ای  جدید به دست آورده ایم. علت بسته شدن معامله با ضرر را بررسی می کنیم و سعی می کنیم آنرا تکرار نکنیم. ضررهای کوچک آموزنده هستند پس از آنها نمی ترسیم بلکه آنها را دوست داریم.

/ 0 نظر / 9 بازدید