ظرفیت معامله

یکی از نکات مهم در معاملات تجاری وجود ظرفیت معامله است. اینطور نیست که همه فرصتهایی که پیش می آید قابل استفاده باشد. فرض کنید به یک مهمانی دعوت شده اید و امکان انتخاب انواع مختلف غذا وجود دارد. آیا از همه غذاها برمیدارید؟ مسلماً نه. پس بخشی را که می توانید با آن سیر شوید و از آن لذت ببرید انتخاب می کنید. فرصتها زیادند ولی همه آنها روزی ما نیستند. 

/ 0 نظر / 9 بازدید